1345672
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khám bệnh cả ngày thứ 7 - Thông báo tuyển dụng viên chức BVĐK tỉnh Hòa Bình Năm 2016
Lịch khám Lịch mổ Lịch trực Thủ tục khám
dịch vụ
Thủ tục khám
BHYT
Thủ tục cấp
thẻ BHYT
Bảng giá
dịch vụ
Sơ đồ
bệnh viện
ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN
Triển khai hoạt động Đào tạo – Hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình triển khai Chương trình Đào tạo – Hội chẩn trực tuyến cùng với 23 bệnh viện vệ tinh kết hợp với bệnh viện Bạch Mai với hình thức thảo luận bệnh án, sinh hoạt khoa học, tập huấn, hội chẩn cấp cứu.