341672
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình luôn thực hiện mục tiêu" Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
Lịch khám Lịch mổ Lịch trực Thủ tục khám
dịch vụ
Thủ tục khám
BHYT
Thủ tục cấp
thẻ BHYT
Bảng giá
dịch vụ
Sơ đồ
bệnh viện
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO
Hiện nay Hội đồng thanh lý tài sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang tổ chức bán một số tài sản hỏng hóc không còn sử dụng được theo hình thức bán thanh lý đấu giá tài sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xin thông báo tới tất cả các Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu quan tâm đến tìm hiểu và đăng ký tại phòng tài chính kế toán Bệnh viện. Thời hạn đăng ký hết ngày 22/11/2017
VĂN BẢN PHÁP QUY