Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Cao Văn Giang

CKI Cao Văn Giang

 Phó Trưởng khoa Phụ Sản

 

 

Quá trình học tập

 

- 2004 - 2010: học bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại trường Đại học Y Thái Nguyên

- 2014 – 2016: Học bác sĩ chuyên khoa I tại trường Đại học Y Hà Nội

- 2021 – 2023: Học bác sĩ chuy ên khoa II tại trường Đại học Y Hà Nội

 

Công tác chuyên môn:

 

- Lĩnh vực chuyên môn: Sản Phụ khoa