Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Nguyễn Đức Bằng

 BS.CKI. Nguyễn Đức Bằng

Bác sỹ khoa Nội tiết

 

 

Quá trình học tập

 

- Từ năm 1997 – 2000: Học Bác sĩ đa khoa hệ chuyên tu tại Đại học Y dược – Đại học Thái nguyên.

- Từ năm 2014 – 2016: Học bác sĩ CKI tại trường Đai học Y dược Thái bình.

- Từ năm 2005 – 9/2009: Trưởng khoa đái tháo đường TT nội tiết tỉnh Hòa bình.

- Từ tháng 10/2009 – 12/2011: Trưởng khoa đái tháo đường Bệnh viện Nội tiết tỉnh Hòa Bình.

- Năm 2012 – 12/ 2018: Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Hòa Bình.

- Từ tháng 01/2019 đến nay: Bác sỹ khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

- Năm 2009, 2018, 2019 là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Công tác chuyên môn

 

Lĩnh vực: Nội - Nội tiết – Đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

 

Công trình nghiên cứu khoa học

 

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009: “Đánh giá tỷ lệ bướu cổ học sinh 8-10 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Hòa Bình năm 2009”.

- Năm 2018, 2019 là cộng sự tham gia đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận đề tài cấp ngành.