Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 3/2024

Bảng phân trực tháng 3: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_3_nam_2024.pdf

Bảng phân trực lãnh đạo, tiếp dân tháng 3: /upload_images/files/bang_phan_truc_lanh_dao_%2C_tiep_dan_thang_3_nam_2024.pdf

Bảng phân công bác sũ làm việc tại phòng nội soi theo yêu cầu tháng 3: /upload_images/files/bang_phan_cong_bac_sy_lam_viec_tai_phong_kham_noi_soi_theo_yeu_cau_thang_3_nam_2024.pdf