Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 115

01/12/2020
Share
Giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu 115 được tính theo việc có cán bộ y tế đi cùng hoặc không có cán bộ y tế đi cùng và theo tuyến bao gồm:
 
1. Đi trong thành phố Hòa Bình 
 
2. Đi Hà Nội 
 
3. Từ thành phố Hòa Bình đến các huyện trong tỉnh

Tin tức liên quan