Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Bảng giá tối đa các dịch vụ Kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện Ban hành kèm theo Nghị quyết số 292/2020NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

10/12/2020
Share

Tin tức liên quan