Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Ban lãnh đạo

Giới thiệu Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
 
  

 Giám đốc Bệnh viện - Ông Nguyễn Hoàng Diệu

Học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ
 
Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện từ tháng 2/11/2020
 
 
 
 
 Phó Giám đốc Bệnh viện - Ông Đỗ Đình Vận
 
Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II
 
Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện
 
 

 Phó Giám đốc Bệnh viện - Ông Trương Như Hiển

Học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ
 
Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện, bổ nhiệm từ ngày 22/6/2020, kiêm Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Ung bướu
 
 
Phó Giám đốc Bệnh viện – Ông Nguyễn Quốc Phương
Học vị: Bác sĩ chuyên khoa II
 
Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện, bổ nhiệm từ ngày 26/3/2021, kiêm Trưởng khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh