Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 07/2024

Bảng phân trực thường trú tháng 7: /upload_images/files/bang_phan_truc_thuong_tru_thang_7_nam_2024.pdf

Bảng phân trực lãnh đạo tháng 7: /upload_images/files/bang_phan_truc_lanh_dao_thang_7_nam_2024.pdf

Bảng phân công bác sĩ nội soi tháng 7:/upload_images/files/bang_phan_cong_bac_sy_phong_kham_noi_soi_thang_7.pdf