Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Quy trình kỹ thuật

11/12/2020
Share
Số văn bản Trích yếu Tài liệu đính kèm
QTKT.07.VT-TBYT QT Kiểm soát chất lượng nước RO trong thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.06.VT-TBYT QT Khử khuẩn và làm sạch hệ thống cấp nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.05.VT-TBYT QT Rửa màng RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.04.VT-TBYT QT Rửa bồn đựng nước mềm, nước RO trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.03.VT-TBYT QT Hoàn nguyên trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.02.VT-TBYT QT Làm cột lọc than hoạt trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.01.VT-TBYT QT Làm sạch cột lọc đa tầng trong hệ thống xử lý nước RO cho Thận nhân tạo QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.04.TDCN QT Siêu âm hệ tiết niệu QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.03.TDCN QT Nội soi trực tràng QTKT.07.VT-TBYT
QTKT.02.TDCN QT Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm thông thường QTKT.07.VT-TBYT

 

Tin tức liên quan