Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 05/2024

Bảng phân trực tháng 5: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_5_nam_2024.pdf

Bảng phân trực lãnh đạo tháng 5: /upload_images/files/bang_phan_truc_lanh_dao_t5_nam_2024.pdf

Bảng phân công bác sĩ làm việc tại sội noi tháng 5: /upload_images/files/bang_phan_cong_bac_sy_lam_viec_tai_noi_noi_thang_5_nam_2024.pdf