Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 06/2024

Bảng phân trực nội soi: /upload_images/files/bang_phan_truc_noi_soi_t6.pdf

Bảng phân trực lãnh đạo: /upload_images/files/bang_phan_truc_lanh_dao_t6.pdf

Bảng phân trực thường trú: /upload_images/files/bang_phan_truc_thuong_tru_t6.pdf