Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 10/2022

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 10: /upload_images/files/bang_pahan_truc_thuong_tru_thang_10_nam_2022.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 10: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_10_-_2022.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 10: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_10_nam_2022.pdf