Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đoàn Thị Nụ

 BS.CKI. Đoàn Thị Nụ

Bác sĩ khoa Phụ Sản

 

 

Quá trình học tập

 

- 2006 - 2010: học bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại trường đại học Y – Dược Thái Nguyên.

- 2017 - 2019: Học bác sĩ chuyên khoa I tại trường đại học Y Hà Nội.

 

Công tác chuyên môn

 

- Lĩnh vực chuyên môn: Sản Phụ khoa