Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Dược sĩ. CKI. Đinh Hoàng Thu

 Dược sĩ. CKI. Đinh Hoàng Thu

Phó trưởng khoa Dược

 

 

Quá trình học tập

 

- Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2012

- Học chuyên khoa cấp I năm 2017-2021

- Có 04 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

Công tác chuyên môn

 

- Dược sĩ lâm sàng

 

Công trình nghiên cứu khoa học

 

1. Đề tài cấp cơ sở năm 2015: Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc thông qua phân tích và đánh giá danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong hai năm 2013-2015.

2. Đề tài cấp cơ sở năm 2016: Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh hoà bình từ tháng 7 năm 2015 tới tháng 6 năm 2016.

3. Đề tài tốt nghiệp chuyên khoa cấp I năm 2020: Phân tích tình hình sử dụng colistin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2018.