Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Trần Thị Thảo

BS.CKI. Trần Thị Thảo

Bác sỹ khoa Nội tiết

 

 

Quá trình học tập

 

- 2009 - 2013 học Bác sĩ đa khoa hệ tập trung 4 năm tại trường Đại học Y Thái Bình.

- 10/2014 – 04/2015: Học lớp định hướng Nội tiết tại Bệnh viện Nội tiết TW.

- 2017 – 2019 học BSCKI tại trường ĐHY Thái Bình.

 

Công tác chuyên môn

 

Lĩnh vực: Nội tiết – Đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa

- Năm 2017 – 12/ 2019 Phó khoa đái tháo đường bệnh viện Nội tiết tỉnh Hòa Bình.

- Từ tháng 01/2019 đến nay bác sỹ khoa Nội tiết bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.