Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Hệ thống tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh Viện - Năm 2020

Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá Chi tiết
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)
A1 CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6)
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn khoa học, cụ thể Chi tiết
A1.2 Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật Chi tiết
A1.3 Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh Chi tiết
A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời Chi tiết
A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục đăng ký, khám bệnh theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên Chi tiết
A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện Chi tiết
A2 CHƯƠNG A2. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (5)
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường Chi tiết
A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện Chi tiết
A2.3 Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt Chi tiết
A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý Chi tiết
A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với các khoa, phòng và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện Chi tiết
A3 CHƯƠNG A3. ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (2)
A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp Chi tiết
A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa, phòng gọn gàng, ngăn nắp Chi tiết
A4 CHƯƠNG A4. QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH (6)
A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị Chi tiết
A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư Chi tiết
A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác Chi tiết
A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế Chi tiết
A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời Chi tiết
A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp Chi tiết
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)
B1 CHƯƠNG B1. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (3)
B1.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện Chi tiết
B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện Chi tiết
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực bệnh viện Chi tiết
B2 CHƯƠNG B2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (3)
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp Chi tiết
B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức Chi tiết
B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực Chi tiết
B3 CHƯƠNG B3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (4)
B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế Chi tiết
B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân viên y tế Chi tiết
B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện Chi tiết
B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn Chi tiết
B4 CHƯƠNG B4. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN (4)
B4.1 Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai Chi tiết
B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện Chi tiết
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện Chi tiết
B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận Chi tiết
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)
C1 CHƯƠNG C1. AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN CHÁY NỔ (2)
C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện Chi tiết
C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy Chi tiết
C2 CHƯƠNG C2. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN (2)
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học Chi tiết
C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học Chi tiết
C3 CHƯƠNG C3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ (2)
C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế Chi tiết
C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn Chi tiết
C4 CHƯƠNG C4. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (6)
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn Chi tiết
C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện Chi tiết
C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay Chi tiết
C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện Chi tiết
C4.5 Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định Chi tiết
C4.6 Chất thải lỏng y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định Chi tiết
C5 CHƯƠNG C5. CHẤT LƯỢNG LÂM SÀNG (5)
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật Chi tiết
C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới Chi tiết
C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng Chi tiết
C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Chi tiết
C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện Chi tiết
C6 CHƯƠNG C6. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (3)
C6.1 Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả Chi tiết
C6.2 Người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe khi điều trị và trước khi ra viện Chi tiết
C6.3 Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc Chi tiết
C7 CHƯƠNG C7. DINH DƯỠNG VÀ TIẾT CHẾ (5)
C7.1 Hệ thống tổ chức thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế được thiết lập đầy đủ Chi tiết
C7.2 Bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế Chi tiết
C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện Chi tiết
C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý Chi tiết
C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện Chi tiết
C8 CHƯƠNG C8. CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM (2)
C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm theo phân tuyến kỹ thuật Chi tiết
C8.2 Thực hiện quản lý chất lượng các xét nghiệm Chi tiết
C9 CHƯƠNG C9. QUẢN LÝ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC (6)
C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược Chi tiết
C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược Chi tiết
C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng Chi tiết
C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý Chi tiết
C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng Chi tiết
C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả Chi tiết
C10 CHƯƠNG C10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (2)
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học Chi tiết
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh và nâng cao hoạt động bệnh viện Chi tiết
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)
D1 CHƯƠNG D1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3)
D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện Chi tiết
D1.2 Xây dựng, triển khai kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng Chi tiết
D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện Chi tiết
D2 CHƯƠNG D2. PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC (5)
D2.1 Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh Chi tiết
D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục Chi tiết
D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa Chi tiết
D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 1 Chi tiết
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã Chi tiết
D3 CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3)
D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện Chi tiết
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện Chi tiết
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện Chi tiết
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA
E1 CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA, NHI KHOA (4)
E1.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh Chi tiết
E1.2 Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh Chi tiết
E1.3 Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF Chi tiết
E1.4 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa Chi tiết

Biều đồ thống kê