Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKII. Bàn Thị Thanh Huyền

 BS.CKII. Bàn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

BS.CKII. Bàn Thị Thanh Huyền 
 
Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 
 
Công tác chuyên môn:
 

BSCKI. Bàn Thị Thanh Huyền có 25 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Vi sinh. Tốt nghiệp chuyên khoa I năm 2010 chuyên ngành Vi sinh tại trường đại học Y tế công cộng.

Công trình nghiên cứu khoa học: