Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đặng Thành Chung

 BS.CKI. Đặng Thành Chung

Trưởng khoa Nhi

 

BS.CKI. Đặng Thành Chung
 
Trưởng khoa Nhi
 
 
Công tác chuyên môn:
 
 
 
Công trình nghiên cứu khoa học: