Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Quy trình khám bệnh

Quy trình khám bệnh tại Bệnh Viện

Đối với người bệnh khám bảo hiểm y tế.

Đối với quy trình khám bệnh không có bảo hiểm y tế.