Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BSCKI. Đặng Văn Lệ

 BSCKI. Đặng Văn Lệ 

 

BSCKI. Đặng Văn Lệ 

Công tác chuyên môn:

BSCKI. Đặng Văn Lệ có 12 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I năm 2017 chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại trường Đại học Y Hà Nội.

Học định hướng chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2009 tại trường đại học Y Hà Nội

Tham gia nhiều các khóa đào tạo do Bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức và cùng đồng nghiệp thực hiện một

số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng cao.