Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đinh Thị Thu Phương

 BS.CKI Đinh Thị Thu Phương

Trưởng khoa Da liễu

 

BS.CKI Đinh Thị Thu Phương
 
Trưởng khoa Da liễu
 
 
Công tác chuyên môn:
 
 

BSCKI. Đinh Thị Thu Phương có 10 năm kinh nghiệm trong chuyên

ngành Da liễu. Năm 2014 tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên

ngành Da liễu tại trường Đại học Y Hà Nội.