Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI Đàm Thành Long

 BS.CKI Đàm Thành Long

Trưởng khoa Y học cổ truyền

 

BS.CKI Đàm Thành Long
 
Trưởng khoa Y học cổ truyền
 
 
Công tác chuyên môn:
 
 
Công trình nghiên cứu khoa học: