Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2020 VÀ NĂM 2020

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2020

Chi tiết văn bản xem tại:/upload_images/files/van_ban_iso/scan0001.pdf

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2020

Chi tiết văn bản xem tại:/upload_images/files/van_ban_iso/scan0002.pdf

Liên quan