Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

THÔNG BÁO: Tổ chức hoàn trả một phần tiền thu dịch vụ test nhanh COVID-19 trong khoảng thời gian từ 01/7/2021 đến 09/11/2021

Liên quan