Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

THÔNG BÁO: Mời chào báo giá hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế

Chi tiết văn bản xem tại: /upload_images/files/1533_thu_moi_chao_bao_gia_hc%2C_vt.pdf


Phụ lục chào hàng: /upload_images/files/pl_chao_hang.pdf

 

Phụ lục 1 - Danh mục vật tư y tế: /upload_images/files/pl_1_vt.pdf

 

Phụ lục 2 - Hóa chất: /upload_images/files/pl_2_hc.pdf

Liên quan