Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Thông tư số 30/2020/TT-BYT Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

25/01/2021
Share

Tin tức liên quan