Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Hội nghị khoa học Gây mê hồi sức toàn quốc 2020 "LEVOBUPIVACAIN 0,125% phối hợp với EXAMETHASON qua CATHETER NMC thắt lưng"

18/03/2021
Share

Tác giả: BS.CKII Nguyễn Đính và cộng sự

Chi tiết xem tại:/upload_images/files/van_ban_iso/18.3.2021.pdf

Tin tức liên quan