Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Giá thu các dịch vụ xã hội hóa năm 2021

28/04/2021
Share

Chi tiết giá thu dịch vụ xã hội hoá, bổ sung dịch vụ Nội soi có gây mê xem chi tiết tại: /upload_images/files/van_ban_iso/gia_dv_xhh_2021_(noi_soi_gay_me).xlsx

Tin tức liên quan