Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Nghị định số:90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

23/01/2021
Share

Nghị định số:90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chi tiết văn bản xem tại:/upload_images/files/van_ban_iso/nghi_dinh_90-2020_danh_gia_vien_chuc(1).doc

Tin tức liên quan