Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mền Quản Lý Bệnh Viện Viettel HIS

24/08/2021
Share

         BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH - PHÒNG CNTT

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN HIS    

STT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN XEM  TẢI 
1 Hướng dẫn sử dụng phầm mềm HIS Xem Tải

 

Tin tức liên quan