Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Beatil 4mg/5mg (Perindopril + amlodipin/ 4mg + 5mg)
Beatil 4mg/5mg (Perindopril + amlodipin/ 4mg + 5mg)

Beatil 4mg/5mg (Perindopril + amlodipin/ 4mg + 5mg)

https://drive.google.com/file/d/1e6se15oG8EEXurWZKfFwzcr0zdy3zUEI/view?usp=sharing

Thông tin