Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình
Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)
Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)
Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)
Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)
Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)

Actelsar 40mg, 80mg (Telmisartan)

Thông tin