Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Trần Văn Ninh

 BS.CKI Trần Văn Ninh

Trưởng khoa Nội tiết

 

BS.CKI Trần Văn Ninh
 
Trưởng khoa Nội tiết
 
 
Công tác chuyên môn:
 

BSCKI. Trần Văn Ninh có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành nội tiết. Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I năm 2004 chuyên ngành Y tế công cộng tại trường đại học Y Hà Nội.

 

Công trình nghiên cứu khoa học:
 

- Nghiên cứu “Một số nhận xét ban đầu qua một năm quản lý, theo dõi đối tượng tiền đái tháo đường phát hiện sau khám sàng lọc ĐTĐ typ 2 tỉnh Hòa Bình”. được công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.

- Nghiên cứu “Khảo sát biến chứng thận ở người bệnh ĐTĐ 2 và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện nội tiết Hòa Bình” được công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.

- Nghiên cứu “Mô tả dịch tễ học đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh ĐTĐ ở tỉnh Hòa Bình” được công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.