Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đinh Thị Chiên

 

 BS.CKI. Đinh Thị Chiên

Phó Trưởng khoa Sản

 

BS.CKI. Đinh Thị Chiên
 
Phó trưởng khoa Sản
 
 

Quá trình học tập

 

- 1987-1994: Học bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại trường đại học Y Thái Bình

- 2007 – 2009: Học bác sĩ chuyên khoa I tại trường đại học Y Thái Bình

 

Công tác chuyên môn

 

- Lĩnh vực chuyên môn: Sản Phụ khoa