234
Hiến Máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Bố, Mẹ (người giám hộ) mang theo chứng minh nhân dân khi đưa trẻ đi khám, chữa bệnh. Sức khỏe là vốn quý - Muốn sức khỏe như ý - Khám sức khỏe định kỳ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hướng đến chăm lo sức khỏe cộng đồng
Lịch khám Lịch mổ Lịch trực Thủ tục khám
dịch vụ
Thủ tục khám
BHYT
Thủ tục cấp
thẻ BHYT
Bảng giá
dịch vụ
Sơ đồ
bệnh viện
THỦ TỤC KHÁM BHYT

1. Đăng ký tại bàn tiếp đón nhà A2, nhân viên tiếp đón sẽ nhập thông tin cá nhân của bệnh nhân vào hệ thống máy tính và số thứ tự khám sẽ được nhập tự động vào máy tính của bác sỹ

2. Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám đã được chỉ định, chờ nhân viên y tế gọi vào khám bệnh theo thứ tự.

3. Bác sỹ khám bệnh: chỉ định CLS hoặc đưa ra hướng xử trí( kê đơn, cho về, chuyển viện, nhập viện)

+ Nếu bệnh nhân được chỉ định CLS (xét nghiệm, X-Quang, Siêu âm):

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT (tầng 1 - Nhà A2)

  - Nộp tiền cùng chi trả tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1 - Nhà A2).

  - Đến phòng lấy mẫu xét nghiệm tại phòng số 4 (tầng 2), phòng chụp X-Quang (tầng 1, nhà B3), phòng siêu âm (tầng 1, nhà B3) theo biển chỉ dẫn.

  - Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám để nhân viên y tế gọi lần lượt, kết luận và trả kết quả CLS (theo hẹn).

+Nếu bệnh nhân được chỉ định kê đơn, cho về:

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT.

  - Nộp tiền phần cùng chi trả tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1 - A2).

  - Nhận lại thẻ BHYT tại phòng Giám định BHYT (nếu có).

  - Lĩnh thuốc (nếu có) tại quầy cấp thuốc BHYT và ra về.

+Nếu bệnh nhân được chỉ định chuyển viện:

  - Bác sỹ viết giấy chuyển viện.

  - Cầm giấy chuyển viện ra đóng dấu tại phòng Văn thư (Tầng 1 - Nhà A1).

  - Đóng dấu BHYT tại phòng Giám định BHYT (nếu BN chuyển viện đúng tuyến).

  - Nhận lại thẻ BHYT tại phòng Giám định BHYT 

  - Lĩnh thuốc (nếu có) tại quầy cấp thuốc BHYT và ra về.

 +Nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện:

  - Làm thủ tục nhập viện tại Phòng tiếp đón.

  - Nộp tiền cược viện phí tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 1 - Nhà A2).

  - Làm thủ tục BHYT tại phòng Giám định BHYT.

  - Quay trở lại phòng tiếp đón để được nhân viên y tế đưa đến phòng bệnh.