234
Hiến Máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Bố, Mẹ (người giám hộ) mang theo chứng minh nhân dân khi đưa trẻ đi khám, chữa bệnh. Sức khỏe là vốn quý - Muốn sức khỏe như ý - Khám sức khỏe định kỳ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hướng đến chăm lo sức khỏe cộng đồng
Lịch khám Lịch mổ Lịch trực Thủ tục khám
dịch vụ
Thủ tục khám
BHYT
Thủ tục cấp
thẻ BHYT
Bảng giá
dịch vụ
Sơ đồ
bệnh viện
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Công văn số 405/SYT-VP về việc khuyến nghị tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Công văn số 405/SYT-VP về việc khuyến nghị tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày 26 tháng 2 năm 2020
Báo cáo - Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) ngày 03 tháng 3
Báo cáo - Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid -19) ngày 03 tháng 3
Thông Tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế
Phụ lục Thông Tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019 của Bộ Y tế
THÔNG BÁO HỘI THẢO THÔNG KHÍ NHÂN TẠO CHO BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP (ĐỐI PHÓ DỊCH COVID -19)
THÔNG KHÍ NHÂN TẠO CHO BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP (ĐỐI PHÓ DỊCH COVID -19)
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 09/3/2020 và các hoạt động phòng chống dịch thời gian tiếp theo
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 09/3/2020 và các hoạt động phòng chống dịch thời gian tiếp theo
Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bảng giá áp dụng theo Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình và có hiệu lực từ ngày 3/8/2020.
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 10/3/2020
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 10/3/2020
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 11/3/2020
BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày 11/3/2020
Bảng giá theo Thông tư 37 có hiệu lực từ 1/8/2019 theo Nghị quyết số 161/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 19/7/2019
Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Trang