183
Hiến Máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Bố, Mẹ (người giám hộ) mang theo chứng minh nhân dân khi đưa trẻ đi khám, chữa bệnh. Sức khỏe là vốn quý - Muốn sức khỏe như ý - Khám sức khỏe định kỳ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hướng đến chăm lo sức khỏe cộng đồng
Lịch khám Lịch mổ Lịch trực Thủ tục khám
dịch vụ
Thủ tục khám
BHYT
Thủ tục cấp
thẻ BHYT
Bảng giá
dịch vụ
Sơ đồ
bệnh viện
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH BHYT

 

Bảng danh mục và giá dịch vụ  chẩn đoán hình ảnh (Theo TT 37, TT 50, TT 43/BYT) Download
Bảng danh mục và giá xét nghiệm ( Theo TT 37, TT43, TT 50 /BYT ) Download
Bảng danh mục và giá Phẫu thuật - Thủ thuật ( Theo TT 37, TT43, TT 50 /BYT ) Download

 

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-SYT ngày 17/03/2014 của Sở Y tế Hòa Bình về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu đang thực hiện tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hòa Bình)

    Download  

 

BẢNG GIÁ THUỐC

  • Gói thầu số 01: Mua thuốc theo tên Generic năm 2016 ( kèm theo Công văn số 939/SYT-QLD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế Hòa Bình)
  • Gói thầu số 02: Mua thuốc theo tên biệt dược (kèm theo Công văn số 939/SYT-QLD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế Hòa Bình)
  • Gói thầu số 03: Mua vắcxin, sinh phẩm (kèm theo Công văn số 939/SYT-QLD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế Hòa Bình)
  • Gói thầu số 04: Mua thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (kèm theo Công văn số 939/SYT-QLD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Sở Y tế Hòa Bình)
   DOWNLOAD  
BẢNG GIÁ HÓA CHẤT DOWNLOAD
BẢNG GIÁ VẬT TƯ DOWNLOAD

 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2017-2018 CỦA BVĐK TỈNH HÒA BÌNH 

Danh mục thuốc chúng thầu 2017-2017 của BVĐK Tỉnh Hòa Bình  DOWNLOAD  
                         Kết quả đấu thầu- BVĐKT Hòa bình -Gói  Biệt dược DOWNLOAD  
                          Kết quả đấu thầu -BVĐKT Hòa Bình -gói Generic DOWNLOAD